Ako u nás prebieha prvá klientská obhliadka bytov?

post image
background image

Niektoré naše projekty sa už pomaly dostávajú do svojej finálnej podoby. Práve v tejto fáze sprístupňujeme priestory ich majiteľom počas dňa obhliadok. Prvýkrát majú možnosť vstúpiť do svojho budúceho domova. Je to moment, keď sa ich doterajšie predstavy pretavia do hmotnej podoby, keďže doteraz ho videli len prostredníctvom pôdorysov. Pre väčšinu z nich ide o dôležitý okamih. Však koľkokrát za život si kupujeme svoj vlastný byt? 

Zároveň je to prvýkrát, kedy ešte na rozostavané stavenisko vstúpi veľké množstvo ľudí. Na tento deň sa zodpovedne pripravujeme aj my, preto sme spísali stručný prehľad o tom, ako to celé bude prebiehať.

Prvá kontrolná obhliadka

Naša spoločnosť ponúka jednu obhliadku konkrétneho priestoru pre každého z majiteľov v stanovený deň, pred finálnym dokončením objektu v zmysle ZoBKZ. To znamená, že kupujúci majú možnosť vstúpiť do svojich bytov ešte počas výstavby. Ďalšia dodatočne vyžiadaná obhliadka je už spoplatnená.

Počet ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť obhliadky nie je obmedzený. V prípade, že sa klientovi nedá dostaviť v konkrétny deň, prostredníctvom splnomocnenia, poverí za seba náhradu. Môže k tomu použiť tlačivo v prílohe informačného emailu zasielaného vopred. Zo smerníc BOZP je však zakázané brať so sebou osoby mladšie ako 15 rokov.

Do úvahy treba vziať aj fakt, že výťah počas obhliadok nie je spojazdnený a jedinou prístupnou cestou je schodisko. Je preto nutné zvážiť svoje fyzické možnosti, pokiaľ máte byt na vyšších podlažiach.

Čo je vhodné si priniesť so sebou?

Treba mať na pamäti, že ide stále o stavenisko. Je preto nevyhnutné dbať na bezpečnosť. Zvoliť vhodnú obuv, vyvarovať sa opätkom a prispôsobiť tomu oblečenie

Pre dodržanie bezpečnosti vám hneď na začiatku odovzdáme prilby a reflexné vesty spolu s návlekmi na topánky. V bytoch bude položená podlaha a návlekmi predídeme jej neželanému poškriabaniu. Pred ich aplikáciou je vhodné si skontrolovať podrážky a prípadnú hrubú nečistotu si z obuvi odstrániť. 

Keďže sa byty odovzdávajú bez koncových prvkov osvetlenia, zoberte si so sebou zdroj svetla.

Obhliadky sú skvelou príležitosťou na zameranie vášho budúceho zariadenia a jeho umiestnenia, určite pritom využijete aj meter

Pokiaľ sa robili akékoľvek stavebné úpravy, je vhodné doniesť naplánovaný pôdorys.

Zmluvu si nosiť nemusíte ale pre urýchlenie procesu je ideálne vedieť označenie vášho bytu a podlažia. Na poznámky, ktoré si budete chcieť zapísať vám rozdáme papiere, perá a nezáväzný formulár na spísanie prípadných pripomienok.

Ako prebieha samotný deň obhliadok?

Všetci nahlásení návštevníci prídu v stanovený čas na obhliadku, kde podpíšu prezenčnú listinu a prevzatie kľúčov, dostanú usmernenie o BOZP, formulár na zapisovanie nedostatkov a základné pokyny. Následne majú k dispozícii dve hodiny

Je na individuálnom zvážení každého klienta ako svoj čas zužitkuje. Odporúčame tento priestor využiť napríklad na zameranie bytu. Prizvite si so sebou aj stolárov, avšak pri plánovaní prosím nekreslite po stenách.

V areáli stavby nie je povolené voľne sa pohybovať, vstupovať na balkóny, do cudzích bytov, suterénu či iných miestností, okrem vášho vlastného bytu. Treba brať na vedomie, že sa jedná o rozostavené stavenisko, ktoré ešte nie je dokončené a nám ide v prvom rade o vašu bezpečnosť. Po skončení obhliadky svoj odchod nahlásite a odovzdáte kľúče zodpovedným osobám pri vstupe do objektu.

Zároveň sú vám po celý čas obhliadky k dispozícií pridelení kolegovia, na ktorých môžete smerovať akékoľvek otázky.

Veríme, že aj prostredníctvom týchto informácií prispejeme k tomu, že váš prvý deň v budúcom domove strávite s úsmevom na perách.