Vyhadzujte zodpovedne, alebo triedenie odpadu v kocke

post image
background image

Triedenie domáceho odpadu je jednoduchšie ako kedysi. Používame rôzne farebné kontajnery, zberné automaty a mnohé hotely, reštaurácie a iné prevádzky prechádzajú na zero-waste program(bez odpadu). Separovaním odpadu pomáha predchádzať preplneniu skládok, nákladom a šetriť drahocenné prírodné zdroje. Tak isto má pozitívny vplyv na zdravotný stav ľudí, životné prostredie, ale má aj sociálny a ekonomický dopad. Triedením odpadu sa môže zvýšiť zamestnanosť – vznikne viac pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí sa môžu zamestnať v oblastiach zberu, dotrieďovania, prepravy, skladovania v procese recyklácie.

Proces výroby nových produktov je vo všeobecnosti ajfinančne náročnejší ako triedenie a recyklácia. Vyššie náklady sa týkajú zneškodňovania odpadu, samotných skládok a ich stráženia či výstavby a prevádzky technológií na zneškodňovanie odpadu. Je teda podstatne lacnejšie a výhodnejšie odpad recyklovať ako vyrobiť úplne nové produkty. Triedením odpadu znižujete svoju uhlíkovú stopu a prispievate tak aj k čistejšiemu životnému prostrediu.

Čo patrí do ktorého kontajnera?

Separovať odpad sa ľahšie povie, ako spraví. Veď predsa stačí oddeliť papier, sklo a plasty (v lepšom prípade aj nápojové kartóny, kovy, bioodpad a elektroodpad) od ostatného odpadu. V praxi však prídeme na to, že veľakrát netušíme, z čoho je obal vyrobený a do ktorej nádoby patrí. Vo všeobecnosti sa môžeme riadiť týmito farbami a popismi kontajnerov:

Zelená nádoba – sklenené črepy, zelené, číre aj hnedé fľaše a sklo, sklenené vázy, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, mastné sklenené fľaše od oleja (netreba umývať), sklenené nádoby bez plastových vrchnákov

Modrá nádoba – papierové tašky, zošity, kancelársky papier, letáky, pohľadnice, katalógy, noviny, časopisy, kartóny, obálky (aj s plastovým okienkom), rolky od toaletného papiera a papierových kuchynských utierok, papierové krabičky a pod.

Žltá nádoba – prázdne a čisté plastové fľaše, prázdne a čisté tégliky, plastová lepiaca páska, plastové tašky a vrecká, fólie, plastové obaly od liekov, kozmetiky, čistiacich a pracích prostriedkov a pod.

Hnedá nádoba – vajcové škrupiny, sypané čaje, kávová usadenina, zvyšky a ohryzky surového ovocia a zeleniny, kompostovateľné príbory a papiere, kompostovateľné bambusové zubné kefky, trus bylinožravých zvierat, hlina, chlieb, múka, papierové čajové vrecúška, nefarbené vlasy, nelakované nechty a pod.

Čierna nádoba – zmesový odpad, nerecyklovateľný menší odpad

Ak si stále nie ste istí, kam odpad patrí, môžete ho vyhodiť radšej do triediaceho kontajneraako do zmesového. V triediacich zariadeniach sa odpad ešte dotriedi. Netreba to však ale preháňať, aby celý obsah kontajnera nemusel skončiť na skládke. Čo sa týka väčšieho odpadu (chladnička, nábytok, monitor a pod.), zaneste ho na zberný dvor.

Aké sú zmeny v separovaní?

Jednou z aktuálnych zmien v separovaní je zavedenie triedenia kuchynského bioodpaduVeľkú časť smetí, ktoré končia v čiernych kontajneroch (teda komunálneho zmesového odpadu), totiž tvorí práve bioodpad.

Už od tohto roka, je na Slovensku povinné triedenie bioodpadu. Mnohé mestá a obce ho už zaviedli, ostatné sa naň intenzívne pripravujú. Bratislavaa Košice však na túto povinnosť dostali výnimku – ak teda bývate v bytovom dome v hlavnom meste, na koše na bioodpad si, žiaľ, budete musieť počkať, a to do roku 2023.

Ďalšou novinkou v oblasti odpadov je zálohovanie vybraných obalov. Po novom odovzdávame PET fľaše a plechovky späť do obchodu. Zber funguje cez automaty, ktoré naskenujú špeciálny čiarový kód fľaše či plechovky. Zálohovať sa dajú všetky veľkosti plastových a hliníkových obalov na nealkoholické nápoje a minerálne vody s výnimkou tvrdého alkoholu a mlieka.