Feiglerov dom
project image
2016
rok
Bratislava, Staré Mesto
lokalita
Bytový dom
typ stavby
28
bytových jednotiek

Pôvodný meštiansky dom na Konventnej ulici v historickom centre Bratislavy prešiel obnovou a získal nadstavbu. Tá dotvorila uličnú čiaru a objekt dorovnala s výškou okolitých budov z ulice i z dvora. Priečelie objektu sme obnovili, farebne dotvorili a nadstavovanú časť vyhotovili ako jeden celok. Pôvodná omietka bola repasovaná a v celom rozsahu obnovená kvalitnými omietkami spĺňajúcimi najmodernejšie požiadavky funkcie a estetiky. Podjazd objektu je od ulice oddelený impozantnou dvojkrídlovou bránou. Architektonické stvárnenie celej fasády je navrhnuté s použitím prírodných materiálov, využitých aj na fasáde z Konventnej ulice. Do srdca slovenskej metropoly priniesol Feiglerov dom byty i apartmány pre väčšie aj menšie rodiny či jednotlivcov.

Poloha

project location

Ďalšie projekty