Panónka
project image
2018
rok
Bratislava, Petržalka
lokalita
Polyfunkčný bytový objekt
typ stavby
83
bytových jednotiek

Bytový dom Panónka spĺňa všetky kritéria bývania novej generácie. Osempodlažný objekt s dvomi podzemným podlažiami je koncipovaný ako jedna kompaktná hmota s ustúpeným posledným podlažím. Fasáda objektu je rastrovaná po obvode zapustenými lodžiami, čo vytvára hravý a nezvyčajný celkový architektonický dojem s prihliadnutím na mierku človeka.

Ďalšie projekty